Jonas Naucler

Ombyggnation och tillbyggnad av kontorslokaler i centrala Örebro.  Projekteringsstart: 2022 Inflyttning: 2024 Projekterad yta ca 14 800 kvm. Beställare: Klövern

Nybyggnad av 36m högt automationslager i Örebro.Lagret utförs som ett fryslager med ett lågsyresystem. Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2023Projekterad yta ca. 7 400 kvmBeställare: Lantmännen Unibake

Nybyggnad av växthus för tomatodling. Växthus på ca. 100 000 kvm med intilliggande teknikutrymmen och nätstationer.   Projekteringsstart: 2022 Inflyttning: 2023 Projekterad yta ca 100 000 kvm. Beställare: Wa3rm 

Nybyggnad av Kv Fåfängan i centrala Örebro. Bestående av bostäder, handelslokaler, kontor och parkeringsgarage.  Projekteringsstart: 2022 Inflyttning: 2025 Totalt 245 lägenheter Beställare: Görtz Fastigheter AB 

Om- och nybyggnad av Kv Hållstugan i centrala Örebro.Bestående av bostäder, handelslokaler och kontor Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2025Planområde ca 11 500 kvm med byggnader i 3-5 planBeställare: Örebro Bostäder AB

Om- och nybyggnad av Varberga centrum.Bestående av bostäder, handelslokaler och vårdcentral Projekteringsstart: 2021Inflyttning: –Beställare: Örebro Bostäder AB

Om- och tillbyggnad Askenäshemmet.Projektet utförs i tre etapper och projektet omfattar 8st byggnader varav 3st är nybyggnationer och övriga om- och tillbyggnader. Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2022-2024Projekterad yta ca. 6500 kvm.Beställare: Örebro Bostäder AB

Nybyggnation av ett ”kulturkvarter” bestående av ett nytt stadsbibliotek, Kulturskolan, restaurang samt multiscen. Projekteringsstart: 2018,Inflyttning: 2021Projekterad yta ca 15 000 kvm.Beställare: Örebroporten AB

Ombyggnation av kontorslokaler.Den gamla skofabriken med 4 våningar byggs om och ger plats för kontor. Projekteringsstart: 2016Inflyttning: 2018Projekterad yta ca 6 000 kvm.Beställare: Örebroporten Fastigheter

Nybyggnation av Dormys huvudkontor.Byggnaden innehåller butik, kontor, restaurang och lager. Projekteringsstart: 2015Inflyttning: 2017Projekterad yta ca 7 000 kvmBeställare: Dormy Golf & Fashion AB