Jonas Naucler

Om- och nybyggnad av Kv Hållstugan i centrala Örebro.Bestående av bostäder, handelslokaler och kontor Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2025Planområde ca 11 500 kvm med byggnader i 3-5 planBeställare: Örebro Bostäder AB

Om- och nybyggnad av Varberga centrum.Bestående av bostäder, handelslokaler och vårdcentral Projekteringsstart: 2021Inflyttning: –Beställare: Örebro Bostäder AB

Om- och tillbyggnad Askenäshemmet.Projektet utförs i tre etapper och projektet omfattar 8st byggnader varav 3st är nybyggnationer och övriga om- och tillbyggnader. Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2022-2024Projekterad yta ca. 6500 kvm.Beställare: Örebro Bostäder AB

Nybyggnation av ett ”kulturkvarter” bestående av ett nytt stadsbibliotek, Kulturskolan, restaurang samt multiscen. Projekteringsstart: 2018,Inflyttning: 2021Projekterad yta ca 15 000 kvm.Beställare: Örebroporten AB

Ombyggnation av kontorslokaler.Den gamla skofabriken med 4 våningar byggs om och ger plats för kontor. Projekteringsstart: 2016Inflyttning: 2018Projekterad yta ca 6 000 kvm.Beställare: Örebroporten Fastigheter

Nybyggnation av Dormys huvudkontor.Byggnaden innehåller butik, kontor, restaurang och lager. Projekteringsstart: 2015Inflyttning: 2017Projekterad yta ca 7 000 kvmBeställare: Dormy Golf & Fashion AB

Nybyggnation av kontorslokaler samt garage i källarplan. Projekteringsstart: 2014Inflyttning: 2016Projekterad yta ca. 6 000 kvmBeställare: Castellum Fastigheter

Om- och tillbyggnad av Örebro konserthus. Innehållande konsertsal för ca. 750 sittande besökare samt restaurang, övningsrum och ensemble salar. Projekteringsstart: 2013Inflyttning: 2015Projekterad yta ca. 5 700 kvm.Beställare: Örebroporten Fastigheter

Nybyggnation av lägenhetshus med 11 våningar.Bestående av 89 studentlägenheter. Projekteringsstart: 2012Inflyttning: 2014Projekterad yta ca. 3 300 kvmBeställare: Örebro Bostäder AB

Ombyggnad av galleria, butiker, kontor, konferensrum, parkeringsgarage och fasadbelysning. Projekteringsstart: 2008Inflyttning: 2010Projekterad yta ca 18 000 kvmBeställare: Newsec Assant Management AB, Stockholm