Bostäder

Om- och nybyggnad av Varberga centrum.Bestående av bostäder, handelslokaler och vårdcentralProjekteringsstart: 2021Inflyttning: –Beställare: Örebro Bostäder AB

Nybyggnation av sexvåningshus i trä.Bestående av 71 lägenheter samt en förskola med 10 avdelningar i bottenplan. Projekteringsstart: 2017Inflyttning: 2020Projekterad yta ca. 8 500 kvmBeställare: Örebro Bostäder AB

Nybyggnation av lägenhetshus med 11 våningar.Bestående av 89 studentlägenheter. Projekteringsstart: 2012Inflyttning: 2014Projekterad yta ca. 3 300 kvmBeställare: Örebro Bostäder AB