Bostäder

Nybyggnad av Kv Fåfängan i centrala Örebro. Bestående av bostäder, handelslokaler, kontor och parkeringsgarage.  Projekteringsstart: 2022 Inflyttning: 2025 Totalt 245 lägenheter Beställare: Görtz Fastigheter AB 

Om- och nybyggnad av Kv Hållstugan i centrala Örebro.Bestående av bostäder, handelslokaler och kontor Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2025Planområde ca 11 500 kvm med byggnader i 3-5 planBeställare: Örebro Bostäder AB

Om- och nybyggnad av Varberga centrum.Bestående av bostäder, handelslokaler och vårdcentral Projekteringsstart: 2021Inflyttning: –Beställare: Örebro Bostäder AB

Nybyggnation av sexvåningshus i trä.Bestående av 71 lägenheter samt en förskola med 10 avdelningar i bottenplan. Projekteringsstart: 2017Inflyttning: 2020Projekterad yta ca. 8 500 kvmBeställare: Örebro Bostäder AB

Nybyggnation av lägenhetshus med 11 våningar.Bestående av 89 studentlägenheter. Projekteringsstart: 2012Inflyttning: 2014Projekterad yta ca. 3 300 kvmBeställare: Örebro Bostäder AB