Välkommen till
Bela Elprojekt AB

Bela Elprojekt AB är ett fristående elkonsultföretag med kontor i Örebro

Våra verksamhetsgrenar är projektering, besiktningar, kontrolluppdrag, utredningar och kostnadsberäkningar.
Projektering

Projektering utförs med datastöd i Cad-miljö. Vi arbetar i grundprogram AutoCad med applikation MEP samt Revit med applikation MagiCAD.

Kontroll

Teknisk kontroll och uppföljning av kontrollplaner.
Ekonomisk kontroll och uppföljning samt fortlöpande redovisning.

Besiktning / utredning

Entreprenadbesiktningar av totalentreprenader, generalentreprenader och delade entreprenader samt produktionsanpassade besiktningar.