Våra projekt

Projektering

Projektering utförs med datastöd i Cad-miljö.
Vi arbetar i grundprogram AutoCad med applikation MEP samt Revit med applikation MagiCAD.

Varje projekteringsuppdrag utförs enligt projektanpassad kvalitetsplan.
Kvalitetsplanen följer standarden i ISO 9001.

Projekteringsområden:

Kraft-, belysning-, elvärme, och motordriftanläggningar

Tele-, data- och larmanläggningar

Hissanläggningar

Upphandling av entreprenörer

Projektering utförs även i BIM-miljö.

Skolor

Vård och omsorg

Kontor

Affärslokaler

Idrottsanläggningar

Bostäder

Kulturbyggnader

Industri