Våra projekt

Projektering

Projektering utförs med datastöd i Cad-miljö.
Vi arbetar i grundprogram AutoCad med applikation MEP samt Revit med applikation MagiCAD.

Varje projekteringsuppdrag utförs enligt projektanpassad kvalitetsplan.
Kvalitetsplanen följer standarden i ISO 9001.

Projekteringsområden:

Kraft-, belysning-, elvärme, och motordriftanläggningar

Tele-, data- och larmanläggningar

Hissanläggningar

Upphandling av entreprenörer

Projektering utförs även i BIM-miljö.

Skolor

Vård och omsorg

Kontor

Affärslokaler

Idrottsanläggningar

Bostäder

Om- och tillbyggnad Askenäshemmet.Projektet utförs i tre etapper och projektet omfattar 8st byggnader varav 3st är nybyggnationer och övriga om- och tillbyggnader. Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2022-2024Projekterad yta ca. 6500 kvm.Beställare: Örebro…

Ny- och ombyggnation av butiker inom hela Sverige.Utveckling av butiksprogram. Beställare: Systembolaget Aktiebolag

Nybyggnation av utbildningslokaler för årskurs 4-6 samt ombyggnation av idrottshall. Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2023Projekterad yta ca 6 000 kvmBeställare: Askersunds kommun

Nybyggnation av IT-hus.Kontorslokaler, mindre lagerytor, godsmottagning och teknikutrymmen. Projekteringsstart: 2019Inflyttning: 2022Projekterad yta ca. 5 500 kvmBeställare: Region Örebro Län

Nybyggnation av utbildningslokaler för årskurs F-6 samt idrottshall. Projekteringsstart: 2019Inflyttning: 2021Projekterad yta ca. 5 000 kvmBeställare: Futurum Fastigheter AB

Nybyggnation av ett ”kulturkvarter” bestående av ett nytt stadsbibliotek, Kulturskolan, restaurang samt multiscen. Projekteringsstart: 2018,Inflyttning: 2021Projekterad yta ca 15 000 kvm.Beställare: Örebroporten AB

Ombyggnation av folktandvård.Lokalen innehåller 12st behandlingsrum. Projekteringsstart: 2018Inflyttning: 2020Projekterad yta ca. 900 kvm.Beställare: Region Örebro Län

Nybyggnation av sexvåningshus i trä.Bestående av 71 lägenheter samt en förskola med 10 avdelningar i bottenplan. Projekteringsstart: 2017Inflyttning: 2020Projekterad yta ca. 8 500 kvmBeställare: Örebro Bostäder AB

Ombyggnation av kontorslokaler.Den gamla skofabriken med 4 våningar byggs om och ger plats för kontor. Projekteringsstart: 2016Inflyttning: 2018Projekterad yta ca 6 000 kvm.Beställare: Örebroporten Fastigheter

Kulturbyggnader