Projekt

musikhogskolan

MUSIKHÖGSKOLAN, ÖREBRO UNIVERSITET

Nybyggnad av Musikhögskolan med lärosalar, hörsalar,
café, konferensrum, datasalar, kontor, bibliotek,
musikstudio.
År 2002-2003.
Projekterad yta 10 500 kvm.
Beställare var Akademiska Hus i Öst AB, Linköping.

kumla_stadshus

KUMLA STADSHUS

Om- och tillbyggnad av kontor, konferensrum, utställningsrum,
officersmäss, rum för krisberedskap, turistbyrå, reservkraft-
anläggning.
År 2007-2008.
Projekterad yta 2 500 kvm, ombyggnad 6 500 kvm.
Uppdraget var projektering El-, Tele-, Larm- och Hissystem.
Beställare var Kumla Fastigheter AB, Kumla.

vagen_galleria

VÅGEN GALLERIAN, ÖREBRO

Ombyggnad av galleria, butiker, kontor, konferensrum,
parkeringsgarage och fasadbelysning.
År 2008-2010.
Projekterad yta , ombyggnad 18 000 kvm.
Uppdraget var programhandling, kostnadsberäkning och
projektering El-, Tele-, Larm- och Hissystem.
Beställare var Newsec Assant Management AB, Stockholm.