Bergsparken Lindesberg vårdcentral

Projektinformation

Nybyggnation av 30st lägenheter, parkeringsgarage, restaurang samt vårdcentral, folktandvård, dagrehabilitering och barnavårdscentral.

Projekteringsstart: 2016
Inflyttning: 2020
Projekterad yta ca. 11 000 kvm
Beställare: FALAB och
Region Örebro Län