Konserthuset, Örebro

Projektinformation

Om- och tillbyggnad av Örebro konserthus.
Innehållande konsertsal för ca. 750 sittande besökare samt restaurang, övningsrum och ensemble salar.

Projekteringsstart: 2013
Inflyttning: 2015
Projekterad yta ca. 5 700 kvm.
Beställare: Örebroporten Fastigheter