Norrstjärnan, Örebro

Projektinformation

Nybyggnation av sexvåningshus i trä.
Bestående av 71 lägenheter samt en förskola med 10 avdelningar i bottenplan.

Projekteringsstart: 2017
Inflyttning: 2020
Projekterad yta ca. 8 500 kvm
Beställare: Örebro Bostäder AB