Svealundskolan, Örebro

Projektinformation

Nybyggnation av utbildningslokaler för årskurs F-6 samt idrottshall.
 
Projekteringsstart: 2019
Inflyttning: 2021
Projekterad yta ca. 5 000 kvm
Beställare: Futurum Fastigheter AB