Tomatodling, Frövi 

Projektinformation

Nybyggnad av växthus för tomatodling. 
Växthus på ca. 100 000 kvm med intilliggande teknikutrymmen och nätstationer.  
 
Projekteringsstart: 2022 
Inflyttning: 2023 
Projekterad yta ca 100 000 kvm. 
Beställare: Wa3rm