ORE 2.0 FROST, Örebro

Projektinformation

Nybyggnad av 36m högt automationslager i Örebro.
Lagret utförs som ett fryslager med ett lågsyresystem.

Projekteringsstart: 2021
Inflyttning: 2023
Projekterad yta ca. 7 400 kvm
Beställare: Lantmännen Unibake