Askenäsområdet, Odensbacken

Projektinformation

Om- och tillbyggnad Askenäshemmet.
Projektet utförs i tre etapper och projektet omfattar 8st byggnader varav 3st är nybyggnationer och övriga om- och tillbyggnader.

Projekteringsstart: 2021
Inflyttning: 2022-2024
Projekterad yta ca. 6500 kvm.
Beställare: Örebro Bostäder AB