Kv. Hållstugan, Örebro

Projektinformation


Om- och nybyggnad av Kv Hållstugan i centrala Örebro.
Bestående av bostäder, handelslokaler och kontor
 
Projekteringsstart: 2021
Inflyttning: 2025
Planområde ca 11 500 kvm med byggnader i 3-5 plan
Beställare: Örebro Bostäder AB