Kv. Tågmästaren 25, Örebro

Projektinformation

Nybyggnation av kontorslokaler samt garage i källarplan.

Projekteringsstart: 2014
Inflyttning: 2016
Projekterad yta ca. 6 000 kvm
Beställare: Castellum Fastigheter