Kv. Rustmästaren, Örebro

Projektinformation

Nybyggnation av IT-hus.
Kontorslokaler, mindre lagerytor, godsmottagning och teknikutrymmen.

Projekteringsstart: 2019
Inflyttning: 2022
Projekterad yta ca. 5 500 kvm
Beställare: Region Örebro Län