Varberga centrum, Örebro

Projektinformation

Om- och nybyggnad av Varberga centrum.
Bestående av bostäder, handelslokaler och vårdcentral

Projekteringsstart: 2021
Inflyttning: –
Beställare: Örebro Bostäder AB