Kv. Fåfängan, Örebro

Projektinformation

Nybyggnad av Kv Fåfängan i centrala Örebro. 
Bestående av bostäder, handelslokaler, kontor och parkeringsgarage. 
 
Projekteringsstart: 2022 
Inflyttning: 2025 
Totalt 245 lägenheter 
Beställare: Görtz Fastigheter AB