superadmin

Ny- och ombyggnation av butiker inom hela Sverige.Utveckling av butiksprogram. Beställare: Systembolaget Aktiebolag

Nybyggnation av utbildningslokaler för årskurs 4-6 samt ombyggnation av idrottshall. Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2023Projekterad yta ca 6 000 kvmBeställare: Askersunds kommun

Nybyggnation av IT-hus.Kontorslokaler, mindre lagerytor, godsmottagning och teknikutrymmen. Projekteringsstart: 2019Inflyttning: 2022Projekterad yta ca. 5 500 kvmBeställare: Region Örebro Län

Nybyggnation av utbildningslokaler för årskurs F-6 samt idrottshall. Projekteringsstart: 2019Inflyttning: 2021Projekterad yta ca. 5 000 kvmBeställare: Futurum Fastigheter AB

Ombyggnation av folktandvård.Lokalen innehåller 12st behandlingsrum. Projekteringsstart: 2018Inflyttning: 2020Projekterad yta ca. 900 kvm.Beställare: Region Örebro Län

Nybyggnation av sexvåningshus i trä.Bestående av 71 lägenheter samt en förskola med 10 avdelningar i bottenplan. Projekteringsstart: 2017Inflyttning: 2020Projekterad yta ca. 8 500 kvmBeställare: Örebro Bostäder AB

Nybyggnation av 30st lägenheter, parkeringsgarage, restaurang samt vårdcentral, folktandvård, dagrehabilitering och barnavårdscentral. Projekteringsstart: 2016Inflyttning: 2020Projekterad yta ca. 11 000 kvmBeställare: FALAB ochRegion Örebro Län

Nybyggnation av kunskap och kulturellt centrum innehållande Sjöängsskolan årskurs 6-9, bibliotek, café, matsal och en multisal som rymmer 500 personer. Projekteringsstart: 2014Inflyttning: 2016Projekterad yta ca 12 000 kvmBeställare: Askersunds kommun

Nybyggnation av utbildnings och kontorslokaler på Universitetsområdet.Byggnaden innehåller en aula med plats för ca. 500 personer. Utmärkelser:Vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2015. Projekteringsstart: 2012Inflyttning: 2015Projekterad yta ca 9 000 kvm.Beställare: Örebroporten Fastigheter