Vård och omsorg

Om- och tillbyggnad Askenäshemmet.Projektet utförs i tre etapper och projektet omfattar 8st byggnader varav 3st är nybyggnationer och övriga om- och tillbyggnader. Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2022-2024Projekterad yta ca. 6500 kvm.Beställare: Örebro Bostäder AB

Ombyggnation av folktandvård.Lokalen innehåller 12st behandlingsrum. Projekteringsstart: 2018Inflyttning: 2020Projekterad yta ca. 900 kvm.Beställare: Region Örebro Län

Nybyggnation av 30st lägenheter, parkeringsgarage, restaurang samt vårdcentral, folktandvård, dagrehabilitering och barnavårdscentral. Projekteringsstart: 2016Inflyttning: 2020Projekterad yta ca. 11 000 kvmBeställare: FALAB ochRegion Örebro Län