Skolor

Nybyggnation av utbildningslokaler för årskurs 4-6 samt ombyggnation av idrottshall. Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2023Projekterad yta ca 6 000 kvmBeställare: Askersunds kommun

Nybyggnation av utbildningslokaler för årskurs F-6 samt idrottshall. Projekteringsstart: 2019Inflyttning: 2021Projekterad yta ca. 5 000 kvmBeställare: Futurum Fastigheter AB

Nybyggnation av kunskap och kulturellt centrum innehållande Sjöängsskolan årskurs 6-9, bibliotek, café, matsal och en multisal som rymmer 500 personer. Projekteringsstart: 2014Inflyttning: 2016Projekterad yta ca 12 000 kvmBeställare: Askersunds kommun

Nybyggnation av utbildnings och kontorslokaler på Universitetsområdet.Byggnaden innehåller en aula med plats för ca. 500 personer. Utmärkelser:Vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2015. Projekteringsstart: 2012Inflyttning: 2015Projekterad yta ca 9 000 kvm.Beställare: Örebroporten Fastigheter

Nybyggnation av Musikhögskolan med lärosalar, hörsalar,café, konferensrum, datasalar, kontor, bibliotek ochmusikstudio. Utmärkelser:Vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2004.2:a plats i Svenska Ljuspriset 2004 Projekteringsstart: 2002Inflyttning t: 2004Projekterad yta ca. 10 500 kvm.Beställare: Akademiska Hus i Öst AB, Linköping.