Kontor

Ombyggnation och tillbyggnad av kontorslokaler i centrala Örebro.  Projekteringsstart: 2022 Inflyttning: 2024 Projekterad yta ca 14 800 kvm. Beställare: Klövern

Nybyggnation av IT-hus.Kontorslokaler, mindre lagerytor, godsmottagning och teknikutrymmen. Projekteringsstart: 2019Inflyttning: 2022Projekterad yta ca. 5 500 kvmBeställare: Region Örebro Län

Ombyggnation av kontorslokaler.Den gamla skofabriken med 4 våningar byggs om och ger plats för kontor. Projekteringsstart: 2016Inflyttning: 2018Projekterad yta ca 6 000 kvm.Beställare: Örebroporten Fastigheter

Nybyggnation av kontorslokaler samt garage i källarplan. Projekteringsstart: 2014Inflyttning: 2016Projekterad yta ca. 6 000 kvmBeställare: Castellum Fastigheter