Industri

Nybyggnad av 36m högt automationslager i Örebro.Lagret utförs som ett fryslager med ett lågsyresystem. Projekteringsstart: 2021Inflyttning: 2023Projekterad yta ca. 7 400 kvmBeställare: Lantmännen Unibake

Nybyggnad av växthus för tomatodling. Växthus på ca. 100 000 kvm med intilliggande teknikutrymmen och nätstationer.   Projekteringsstart: 2022 Inflyttning: 2023 Projekterad yta ca 100 000 kvm. Beställare: Wa3rm