Projektering

Projektering utförs med datastöd i Cad-miljö.
Vi arbetar i grundprogram AutoCad med applikation MEP samt Revit med applikation MagiCAD.

Varje projekteringsuppdrag utförs enligt projektanpassad kvalitetsplan.
Kvalitetsplanen följer standarden i ISO 9001.

Projekteringsområden är
Kraft-, belysning-, elvärme, och motordriftanläggningar
Tele-, data- och larmanläggningar
Hissanläggningar
Upphandling av entreprenörer

Projektering utförs även i BIM-miljö.