Kontroll

Teknisk kontroll och uppföljning av kontrollplaner.
Ekonomisk kontroll och uppföljning samt fortlöpande redovisning.