Besiktning / Utredning

Entreprenadbesiktningar av totalentreprenader, generalentreprenader och delade entreprenader samt produktionsanpassade besiktningar.