VÄLKOMMEN TILL BELA ELPROJEKT AB!

Bela Elprojekt AB är ett fristående elkonsultföretag med kontor i Örebro.
Företaget bildades 1973 och har idag elva medarbetare.
Ägare av företaget var grundarna i familjen Andersson och Lennart Åberg till och med 1998.
År 1999 förvärvades företaget av Lennart Åberg och Sven Bergsten gick in som delägare.
Under 2008 bildades ett nytt företag med samma namn som tidigare och ägs gemensamt av Lennart Åberg och Sven Bergsten.
I samband med 40 års jubileumet så byter företaget namn till Bela Elprojekt AB.
 
Våra verksamhetsgrenar är projektering, besiktningar, kontrolluppdrag, utredningar och kostnadsberäkningar.